קטגוריה: <span>השקעות</span>

ניהול תיק השקעות

פתיחת תיק השקעות – ניהול תיק של תיק השקעות תיק השקעות הינו תיק המרכז את כל סוגי ההשקעות של אדם או חברה מסוימת ואת הנכסים הפיננסים שיש ברשותם. תיק ההשקעות מרוכז על ידי בעלי התיק, על ידי הבנק או על ידי מומחה ניהול תיקים.  הופעתו ותפוצתו ההולכת וגוברת של תיק …

קודים בגוגל אנליטיקס ומדידת התנועה לאתר אינטרנט

מעקב המרות לאתר  – הטמעת קודים באנליטיקס אנחנו יכולים לספק למתכנת קודים של אדוורדס לפי דרישה , או לעזור  ליצור מעקבים אחרי דפי תודה באתר (כפי שעשינו עם דף תודה למשלוח הטופס באתר). המתכנת צריך להטמיע אותם באתר ולוודא שיעבדו. כמו כן, לגבי קודים לאיוונטים של אנליטיקס, ישנם קודים שנוכל …

ניהול סיכונים פיננסיים בתאגיד

ניהול סיכונים פיננסיים מהווה חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים בתאגיד. התחום עוסק במכלול הצעדים שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכונים בתחום הפיננסי, ובכללם סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע.  חלק נכבד מהסיכונים הפיננסיים ניתן לגידור על ידי שימוש במכשירים פיננסיים מתאימים. כדוגמה לסיכונים פיננסיים ספציפיים ניתן למנות עלייה בשער הריבית או עלייה בשיעור האינפלציה (לחברה לווה), עליית …