חודש: <span>ספטמבר 2023</span>

היסטוריה של מערכות מיזוג אוויר – המצאת מערכת מיזוג אוויר

מערכות מיזוג אוויר –כיצד הכל התחיל המאה התשעה עשרה בשנת 1820 נוצר הקרח המלאכותי הראשון. ב1924 גילה. בשנת 1824 גילה מדען בריטי את עקרונות הקליטה של קירור. בשנת 1834 מהנדס אמריקאי ייסד בסיס חשוב למערכות הדחיסה.   המחצית הראשונה של המאה העשרים מערכת מיזוג האוויר המודרנית הראשונה היא זו שהותקנה …