שיקום בניינים מסוכנים – שיפוץ מבנים מסוכנים

שיפוצים בבניינים ישנים הזקוקים לשיקום כולל שיפוץ חזיתות בניינים, שיפוץ מבנים מסוכנים. ושדרוג בניינים.  כמו כן שירותי חיזוק נגד רעידות אדמה במסגרת שיפוץ הבניין או במסגרת פרוייקט תמא 38.

חברתנו מתמחה בשיפוץ ושדרוג חזיתות בבניינים רגילים, בניינים מסוכנים , בניינים עם דיירים משותפים ובניינים לשימור. במבנים מסוכנים החברה מתחייבת להסיר את צו בית המשפט וצווי
הריסה.

פרויקט שיפוץ ושיקום בניין ישן כולל:

הצבת פיגומים, קילוף טיח, תיקוני טיח ובטון בכל מעטפת הבנין, חיזוק ותיקון מרפסות, חיזוק מעקה הגג, עיבוי עמודים וחיזוק ע”פי תוכניות מהנדס
קונסטרוקטור. החברה מעסיקה מהנדס מלווה לכל פרוייקט ופרוייקט, אשר חותם על כל שלב ושלב כולל העברת תוכניות עבודה.

בהתאם לסוג הפרויקט מוצעים כאופציה: צביעת מדרגות, שבילים, גדרות, צנרת, מסגרות, שיפוץ לובי ועוד…

בניין מסוכן – מבנה מסוכן הינו בניין שהוכרז על ידי מדור מבנים מסוכנים כבניין המהווה סכנה לציבור ולמחזיקים בו.

בעלי הנכס, קרי המחזיקים חייבים לפעול כדי להסיר ולטפל, יש לתקן מיידית את הליקויים, את קירות הבניין ולחזק את המבנה המסוכן ע”י צו ממהנדס מדור מבנים מסוכנים, מכתב לדיירים לכל מחזיקי הנכס – צו 3.

בניין מסוכן או מבנה מסוכן כולל תיקון של קירות המעטפת, תיקון וחיזוק מעקה הגג, חיזוק המרפסות, תיקון והקרניזים הקיימים גגונים מבטון, חיזוק ותיקון של העמודים ע”פ רשימה שהומצאה לדיירים וע”פ בקשת העירייה ברשימה, מכתב שהועבר לדיירים. שקובע שהעבודות בבניין יבוצעו בפיקוחו ובניהולו של מהנדס בניין פרטי שיפקח על עבודות הביצוע.
אמנות השיפוץ החברה מעסיקה מהנדס קונסטרוקטור מומחה המפקח על כל שלבי השיפוץ למעשה תפקידו של המפקח בסיום להודיע לעיריית תל-אביב, מדור מבנים מסוכנים כי בוצעו ע”פ פיקוחו ונסתיימו כאשר האישור הסופי מתקבל מעיריית תל אביב לאחר שכל הליקויים תוקנו והבניין נבדק. בסיום תתקבל תעודה/אישור על סיום העבודות ע”י המחלקה בעיריית תל-אביב, המעבירה גם אישור לבית המשפט לעניינים מקומיים כי החברה שפעלה בבניין למעשה סיימה את העבודות הקשורות לטיפול בצו 3 הודעה תמסר גם למחלקת המשפטית לביטול ההליכים בבית המשפט כנגד הדיירים ישנם מצבים של סחבת שהנושא מגיע לבית המשפט שמטיל קנסות כבדים על בעלי הנכס במידה וקיימת סחבת מעבר לזמן סביר.

 

קריאה נוספת על חברה לשיקום בניינים ישנים

ראוי לציין כי מבנה מסוכן או בניין מסוכן לא מקבל ביטוח ולא מבוטח ע”י חברות ביטוח, במידה והתיקונים לא תוקנו וגם אם קיים ביטוח, הביטוח לא בתוקף לכן יש מקרים שבעלי הנכס סוחבים וסוחבים, נמנעים מלהתקדם ולתקן את הנדרש (דיירים סרבנים). התוצאה יכולה להיות מסוכנת!!! אם חלילה מתמוטטת חגורה או יציקת בטן, עלולות להיות פגיעות בעוברי אורח וחלילה אסונות נוספים, דבר שמגיע לתביעות של מיליוני שקלים ומסכן את רכושם של כל הדיירים. קרי הדירות מעוקלות, כולל כספים של הדיירים ורכוש נוסף שלא קשור לנכס במצב זה עקב חוסר מעש בבניין עלולים הדיירים בעלי הרכוש הדירות המשותף למצוא עצמם מול תביעת נזיקין גדולה מאוד. כמו כן יש לציין כי אי טיפול מיידי בהסרת הצו “מבנה מסוכן”, “בנין מסוכן”.
כתוצאה מאי עשייה ומרשלנות מצב שבו עלולים להגיע הדיירים לסטטוס של תביעה אישית פלילית, המעמידה פן נוסף של אחריות אישית של כל דייר ודייר בבניין או מי מבעלי הנכס שעלולים להתבע הן באופן אישי כולל תביעה פלילית ואו תביעה כספית רכושית בנוסף – מול כל דייר ודייר.
מכל הטעמים הנ”ל חשוב לטפל בבניין בהקדם וללא דיחוי לסגור ולגדר מיידית את האזורים המסומנים המסוכנים ולמנוע גישה של עוברים ושבים וכמובן לעצור בכך דרך אפשרית שבהם עלולים להפגע עוברי דרך פגיעות גוף.
מותר לציין כי במקרים רבים מספר דיירים “מצפצפים” על הצו שהומצא ולא נוקטים פעולה ואדישים מאוד למתרחש, לכן הדיירים הזריזים והאחראים ייקחו את המשימה ויכינו הסכם ויחתימו כמה שיותר דיירים כדי להגיע למינימום של 60% לצורך חתימת ההסכם מול החברה הקבלנית המבצעת , הקבלן המבצע.
הדיירים הסרבנים יקבלו מכתב רשום!!! שבו הודעה חד משמעית שהטיפול מנוהל ע”י נציגות הבניין ודייר סרבן ישא בכל התוצאות כולל אחריות אישית לעיכוב השיפוץ. המכתב יומצא ע”י הדיירים האחראים והחתומים על ההסכם לדיירים הסרבנים ובו הודעה חד משמעית על תאריך חתימה על הסכם מול חברה קבלנית מבצעת. אי התייצבות לישיבת ועד מצד הדיירים הסרבנים תחייב אותם בכל ההוצאות כולל כל המשמעות והאחריות הנובעת מביטול ההסכם או עיכוב ההסכם. ובמידה והשיפוץ יבוצע חלקו של הדייר הסרבן ישאו ריבית והצמדה שיקבעו בין הדיירים לקבלן בהתאם להסכם. לגבי הסרבנים לסיכום בניין מסוכן זה לא צחוק יש להיות החלטיים ולטפל בנושא במהירות האפשרית. במידה והשיפוץ בבניין נמנע כתוצאה מעיכוב יזום של דייר סרבן או דיירים סרבנים וכמובן מצב שניתן להוכחה ע”י הדיירים, כולל ראיות מספקות לכך שהדייר נקט בכל דרך אפשרית לעיכוב השיפוץ מטעמים השמורים לו. לדבר זה ינתן משקל בבית המשפט, שיקבע באופן משפטי ברור את התנהלותו של הסרבן בעיכוב השיפוץ, לצורך התקדמות אופרטיבית יש להציג חוזה עם הקבלן והמבצע, הסכם חתום מספיק כ-60% מהדיירים להרכיב פיגומים לפחות ב-2 חזיתות בבניין, לצלם את ההסכם ואת הפיגומים כולל כל הראיות ולהעביר צילומים לעירייה ולבית משפט.