חברת בדק בית כהכנה לקראת שמאות דירה

ביצוע בדיקת בדק בית לפני שמאות דירה בעת הכנה למכירה
ליקויי בניה אינם דבר נעים אף פעם. הם פוגעים במראה הבית, ובמקרים חמורים אף מסכנים את עצם קיומו. מה שרבים לא נותנים עליו את הדעת הוא שבכוחם של הליקויים להשפיע בצורה משמעותית גם על ערכו של הבית. כתוצאה מכך, ניתן להגיע למסקנה ברורה אחת: לפני קביעת ערכו של הבניין, במסגרת שמאות מקרקעין, נדרש לפנות לחברת בדק בית, שתעמוד על הליקויים בנכס, ובעיקר על מידת השפעתם לגבי המחיר הסופי של הנכס.

קווים לדמותו של בדק הבית

בדק בית הוא סדרה כוללת של בדיקות בנכס מגורים נתון, אשר מטרתן לאתר ליקויים שונים בו, כמו גם חריגות מתכניות הבניה המקוריות. הבדיקה נעשית לרוב באמצעות מהנדסי בניין מהשורה הראשונה, הנעזרים בציוד טכנולוגי מתקדם לצורך איתור הליקויים – אין לשכוח שרבים מהם נסתרים מן העין, אפילו זו המקצועית. בסוף הבדיקה, יקבל המזמין שלה דו”ח מלא של כל הליקויים שנמצאו, והערכות הכספיות של תיקונם.
מה לכך ולתחום של שמאות מקרקעין? פשוט מאד. כל ליקוי שכזה מוריד את ערך הדירה באחוזים נכבדים, וזאת מעבר לעלויות הנדרשות עבור התיקון שלו. בדיקת שמאות, שבאה להעריך את שוויו של הבניין, תהיה מושפעת מהליקויים האלה. לכן, שמזמינים בדיקה שכזו, ומצרפים אליה את פירוט הליקויים שכבר נמצאו, תתקבל משוואה כלכלית שונה לחלוטין.

מתי עושים את הבדיקה לאיתור הליקויים בנכס?

ההמלצה הרבה של גורמים בתחום הבניה והנדל”ן היא שלא לוותר על בדק בית מקיף כל אימת שעוברים להתגורר בדירה, אפילו אם המדובר הוא בדירה חדשה מהקבלן. זאת מכיוון שישנם ליקויים רבים אשר אינם נובעים מבלאי בהכרח, אלא מעבודה מרושלת ולא מקצועית של העוסקים במלאכה, או, כאמור, חריגה מהתוכניות שנקבעו מראש לנכס המגורים האמור.
כאשר מזמינים בדיקה מקצועית של חברות בדק בית, ניתן לעמת את הקבלן או הגורם המוכר עם ממצאי הבדיקה, ולדרוש שהוא יהיה אחראי לתיקונם. במידה ולא, ברור שערכו של נכס המגורים הנתון צריך להיות מופחת בצורה ניכרת, בהתאם לסוג הליקוי ולחומרתו. היבט חשוב אחר נוגע למשכנתא: היא מתחשבת, כמובן, בערכו של הנכס. כאשר הוא מושפע מהליקויים, כל התנאים של ההלוואה החשובה הזו ישתנו להם גם הם.
שירותי בדק בית ושמאות מקרקעין בקרית טבעון