בדיקת ליקויי בנייה בבתים – בדק בית בטבעון

בדיקת ליקויי בנייה בבתים – בדק בית בטבעון

הזמנת בדק בית בזמן קניית דירה חדשה או בית חדש או בזמן שיפוץ בתים

קניית דירה חדשה או קנייה של דירה מיד שנייה זוהי העיסקה הכספית הגדולה ביותר שעושים רוב האנשים במהלך חייהם. גם שיפוץ של מבנה קיים – כלומר בית שכבר קניתם – על מנת לתקן ליקויים או להתאים אותו למצב חדש ולצרכים חדשים בחיי המשפחה ההולכת וגדלה. גם תהליך זה בהחלט מהווה הוצאה נדי כבדה. ואולם יש רבים אשר נכנסים לנושא רחב היקף וחשוב שכזה מבלי לברר כלל מראש מהם הדברים שבאמת צריך לשנות בבית שלהם ועל מה צריך להתעכב עם הקבלן המבצע. כמו כן, בתום העבודות של השיפוץ בבית הם אינם מחפשים דרך בטוחה לוודא כי העבודה שהזמינו אכן בוצעה במלואה ועד תום. ביצוע של בדק בית בנכס הינו דבר מומלץ בחום בכל מקרה. בדק בית זוהי בדיקה לאיתור ליקויים בבנייה או דברים שלא בוצעו כראוי. שיפוץ לקוי איננו גזירה משמיים, כמו גם הימצאותם של ליקויי בנייה בדירה חדשה, ובמיוחד הימצאותם של ליקויי בנייה המשפיעים על איכות החיים שלנו או על הבטיחות בביתנו

דו"ח הנדסי של בדק בית – על ידי מומחי ביקורת מבנים

לרוכשי דירה חדשה או בית חדש – חוות דעת הנדסית של ביקורת מבנים משרת את האינטרסים של רוכש דירה או בית מהקבלן. חוות דעת הנדסית של ביקורת מבנים מהווה בסיס להתדיינות לגבי אופן ביצוע התיקונים או לחילופין לגבי קבלת פיצוי כספי מהקבלן בגין אותם הליקויים. במקרים רבים צצות מחלוקות ובעיות בהתדיינות מול הקבלן בעקבות תוצאות הבדיקה ואיתור וגילוי הליקויים השונים שהבדיקה מעלה. במצבים כאלו הנושא מגיע לעיתים לדיון בבית משפט.
לפיכך, חשוב ביותר שהמבצע את הבדיקה יהיה מומחה אמיתי בנושא איתור וגילוי ליקויים, כזה שיצליח להעביר נאמנה את חוות דעתו המקצועית כאשר הוא מספק חוות דעת משפטית בתור עד מומחה בבית משפט.

להזמנת דו"ח הנדסי של בדק בית על ידי מומחי ביקורת המבנים שלנו הקישור כאן והיכנסו לאתר החדש שלנו

בדק בית ברכישת דירה מיד שנייה

במקרה של רכישת דירה מיד שנייה, קבלת חוות דעת הנדסית של ביקורת מבנים הינה כלי  הפוטנציאלי להפעיל שיקול דעת באשר לתיקונים שיידרש לבצע בדירה. כמות ליקויי הבנייה אשר מתגלה בבדיקה, וחומרת הליקויים, גורמים מן הסתם להפחתת מחיר העסקה, בכפוף לאומדנים הכספיים הנדרשים לתיקון הליקויים השונים בדירה או במבנה.
ברכישת דירה מיד שנה, חוות דעת הנדסית של ביקורת מבנים מציג בפני הרוכש מאפייני דירה הנדסיים, שמרביתם סמויים מעיני הרוכש הסטנדרטי אך גלויים לעיניו של הבודק המקצועי. גם במקרה של בדיקת דירה מיד שנייה חשוב להיעזר במומחה אמיתי, מקצועי ומיומן באיתור גילוי ליקויים וליקויים מבניים, שכן חוות דעת הנדסית של ביקורת מבנים הינו מסמך משמעותי אשר בכוחו להכשיל עסקה לפני סגירתה או לחילופין לעודד עסקה של רכישת מבנה הסובל מליקויים מפני שהדוח מחייב את הקבלן בהשקעת סכומי הכסף הדרושים לצורך תיקון הליקויים במבנה/בדירה.
________________________________________